Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Онлайн или дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

дистанционно обучение за длъжностно лице , ръководещо трудовите процеси

            Когато ви се налага да обучавате длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси, алтернативите са много. Освен класическата форма на обучение, която се провежда на място, в последните години изникват и нови варианти, един от тях е дистанционното обучение, или т.нар. on-line обучение.

            Макар и привидно онлайн и дистанционното обучение да изглеждат и звучат еднакво, много сайтове предлагат различни условия за ползването на материалите, сроковете на обучение и заплащане.

            До някъде обаче стъпките, които следват при онлайн обучението или т.нар. дистанционно обучение по ЗБУТ, когато трябва да назначите длъжностно лице, което да ръководи трудовите процеси, са идентични.

            Обикновено започват с избор на център за обучение. Това е лесната част, защото повечето хора работят по препоръки на познати, колеги и хора от тесния кръг около тях. Повечето сайтове ви водят към попълване на регистационна форма, с която започва всеки курс. Бъдете внимателни когато попълвате данните си или тези на колега или служител когото записвате, защото в по-голям процент от случаите тази информация ще бъде използвана за издаване на дипломата след завършено образовние. Не че има непоправими неща, но все пак попълвайте с внимание.

             Следва получаване на данни за достъп  – парола и потребителско име. Обикновено дистанционното обучение дава безсрочен достъп до учебни материали. Онлайн обучението по ЗБУТ на повечето платформи е ограничено. Важно е да се спомене, че обучението по ЗБУТ е ежегодно, т.е. подновява се всяка година минимум по веднъж.  След определен период от време регистрацията става невалидна и може да се поднови при допълнително плащане.

          При дистанционното (онлайн) обучение по ЗБУТ като цяло се запазва правилото плащането да е от разстояние. Обикновено то е по банков път, но вече навлизат и други системи като PayPal.

              Най-важното от всичко, обаче, си остава крайният резултат, а именно –  да имате добре обучено длъжностно лице, което да отговаря за безопасността на персонала, да разработва планове за намаляване на риска и да спазва нормативните уредби. Ако обучението е проведено както трябва, то изпълнението на гореспоменатото не би било никакъв проблем. Така че регистрирайте се и направете следващата стъпка към започването на онлайн или дистанционен курс по ЗБУТ.