Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице ръководещо трудовите процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъцностно лице ръководещо трудови процесиКак бързо да осигурим удостоверение на длъжностното лице по трудови процеси

 

     Длъжностното лице, което ръководи трудовите процеси в една компания, може да бъде повече от един човек. Координацията между различните работещи звена е нелека задача, и особено във фирми, които имат стотици подопечни служители. Това обаче, не прави отговорността на длъжностното лице, ръководещо трудовите процеси, по-лека. Такава отговорна задача изисква и качествено обучение. Все пак знаем, че когато става въпрос за работа, времето е много важно и никой работодател не обича да губи време за обучение. Все пак длъжностното лице трябва да се сдобие с нужния сертификат и то бързо и качествено.

      Най-доброто предложение, което може да е отговор на всички тези изисквания, е онлайн обучението, което в последно време набира все повече популярност и  последователи. И за това има логично обяснение. Бързото започване на курса зависи от това колко скоростно ще се справите с избора на институция, която да обучава служителя или служителите ви. Тъй като онлайн обучението се извършва по интернет, то и намирането на сайт за обучение би следвало да стане така. Използвайте обичайната си търсачка затова. Задайте ключови думи за курс за длъжностно лице, което управлява трудовите процеси. Не използвайте свързано изречение, а само отделни думи. Така ще получите повече положителни резултати и диапазона на търсенето ви ще се разшири значително. От сайтове, които ще ви излязат, изберете този, който изглежда най-подържан, лесен за употреба и актуален. Тежките и объркани сайтове често са знак, че работата не върви добре и не се влагат достатъчно време и средства за поддръжка. А това е лош знак, тъй като в крайна сметка онлайн обучението работи само чрез сайта си.

      Следващата стъпка за записването в такъв курс е да намерите формата за контакт и да я попълните вярно и изчерпателно с вашите данни. Това ще бъде вашата декларация, че желаете да запишете себе си или ваш служител за този курс. След като изпратите формата за обработка е хубаво да получите отговор до един ден, за да може наистина това обучение да се окаже бързо. Най-вероятно ще поискат банков превод с цената на курса, след което ще получите пароли за достъп до материалите за обучение. Естествено и начини да зададете въпросите, които ви вълнуват по време на обучението ви. Скоростта на обучение е във ваши ръце. След успешното полагане на онлайн изпит или тест, обикновено сертификатът ще се получи до един или два работни дни. И това е най-бързия начин да осигурите удостоверение за преминат курс за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси.

 

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Онлайн или дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

дистанционно обучение за длъжностно лице , ръководещо трудовите процеси

            Когато ви се налага да обучавате длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси, алтернативите са много. Освен класическата форма на обучение, която се провежда на място, в последните години изникват и нови варианти, един от тях е дистанционното обучение, или т.нар. on-line обучение.

            Макар и привидно онлайн и дистанционното обучение да изглеждат и звучат еднакво, много сайтове предлагат различни условия за ползването на материалите, сроковете на обучение и заплащане.

            До някъде обаче стъпките, които следват при онлайн обучението или т.нар. дистанционно обучение по ЗБУТ, когато трябва да назначите длъжностно лице, което да ръководи трудовите процеси, са идентични.

            Обикновено започват с избор на център за обучение. Това е лесната част, защото повечето хора работят по препоръки на познати, колеги и хора от тесния кръг около тях. Повечето сайтове ви водят към попълване на регистационна форма, с която започва всеки курс. Бъдете внимателни когато попълвате данните си или тези на колега или служител когото записвате, защото в по-голям процент от случаите тази информация ще бъде използвана за издаване на дипломата след завършено образовние. Не че има непоправими неща, но все пак попълвайте с внимание.

             Следва получаване на данни за достъп  – парола и потребителско име. Обикновено дистанционното обучение дава безсрочен достъп до учебни материали. Онлайн обучението по ЗБУТ на повечето платформи е ограничено. Важно е да се спомене, че обучението по ЗБУТ е ежегодно, т.е. подновява се всяка година минимум по веднъж.  След определен период от време регистрацията става невалидна и може да се поднови при допълнително плащане.

          При дистанционното (онлайн) обучение по ЗБУТ като цяло се запазва правилото плащането да е от разстояние. Обикновено то е по банков път, но вече навлизат и други системи като PayPal.

              Най-важното от всичко, обаче, си остава крайният резултат, а именно –  да имате добре обучено длъжностно лице, което да отговаря за безопасността на персонала, да разработва планове за намаляване на риска и да спазва нормативните уредби. Ако обучението е проведено както трябва, то изпълнението на гореспоменатото не би било никакъв проблем. Така че регистрирайте се и направете следващата стъпка към започването на онлайн или дистанционен курс по ЗБУТ.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по безопасност и здраве при работаДистанционно обучение за Орган по БЗР

Лицата и специализираните служби в предприятията и компаниите, отговарящи за организацията и изпълнението на защитата на работещите и превенцията на производствените рискове, се включват в специализираната служба, наречена орган по БЗР. Според вида на трудовата дейност и броя на работниците, работодателят решава какъв да бъде органът.

Неговите задължения могат да се извършват от едно лице чрез допълнителен трудов договор. Друг вариант е да бъде назначено длъжностно лице на позицията. А може и да се създадат групи и комитети по здраве и безопасност. И накрая – може всички те, заедно с координаторът по ЗБУТ, да осъвместяват своята работа.

Органът по БЗР поема функцията да организира, планира и координира работата по безопасен труд. Той е в помощ на работодателя и длъжностните лица, работещи за практическото осъществяване на безопасна и здравословна работна среда. Органът по безопасност и здраве контролира дали са организират, прилагат и спазват нормативните уредби. В същото време следи и за следването на мерките за безопасен труд от страна на работещите. При нарушаване на някои норми, ако не се спазват определените нормативи за безопасна работа, ако не се изпълняват някои задължения според инструкциите, то следват санкции за нарушителите.

Органът по безопасност и здраве работи по установяване и оценка на професионалните опасни ситуации. Съобразно това се създава вътрешен правилник, задължителен за всички  в предприятието.Координира работата на всички длъжностни лица в дейностите им по постигане на ЗБУТ. След направена оценка на професионалния риск, разработва различни програми и проекти, както и мерки за превенция на трудови злополуки. Изисква от длъжностните лица трудовата дейност така да бъде организирана, че да не се създават рискови ситуации в работната среда, особено на местата, където вероятността да съществуват е най-голяма. Организира мерки за аварийни ситуации. Следи за действията по обща и индивидуална защита на хората. Разработва и осъществява програми за инструктажи, квалификация и преквалификация на служители и работници. Търси тяхното мнение и оценката им относно действията по безопасен и здравословен труд.