Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Предназначение на дистанционното обучение по контрол на качеството в строителството

дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

              Съществуват множество центрове за квалификация и преквалификация, които предлагат всякакви видове обучение – дистанционно, онлайн, смесено или класическо на място – всеки един лекционен курс има своето предназначение и определени групи, за които той ще е максимално ефективен. Не всеки служител с произволен вид образование може да се подложи на специфичен курс, какъвто е този за контрол на качеството и да намери неговото адекватно приложение в конкретната си работа.

              Още повече, че всеки служител, обучен в тази материя, трябва да има основанието за това. Изискванията към длъжностното лице, което в бъдещ момент ще изпълнява дейността по контрол на качеството, е да има предварителна подготовка. За да започне онлайн, дистанционно или какъвто и да е друг вид обучение по ЗБУТ и контрол на качеството, едно лице трябва да има завършено висше образование с техническа насоченост. Курсът надгражда, а не дава знания на начинаещи. Например филолог, който за пръв път стъпва на строителен обект, не би бил полезен никому.

              Всяко едно от изброените по-долу хора може да се включи в подобно обучение, и да бъде полезен за себе си и хората около себе. Ръководителите на фирми, управители и проектанти – всеки един от тях, захванал се с този бизнес, има базови знания. Съответно строител с необходимия опит и образование също може да се включи в подобно обучение по ЗБУТ. Строителните консултанти и служители по строителен надзор са съвсем подходящи. Много техникуми дават насочено и специализирано образование по състав и контрол на влаганите материали. Те също дипломират кадри, които могат да се запишат на подобно обучение.

              Процедурата по избор, назначаване и обучение на такова длъжностно лице не може да се подценява. Ако един предприемач не е на ясно кого ще избере и как ще го квалифицира, той съответно ще отпадне още на ниво вписване в Камарата на строителите. Всеки уважаващ себе си собственик на строителна фирма знае колко важно за развитието на компанията му е членството в подобна организация. Още повече, че това членство се потвърждава ежегодно, т.е. служителят контрол по качеството е постоянно присъстващ.

             В заключение може да се каже, че всяко участие в търг за поръчка, което дава работа на хиляди, изисква назначено и обучено лице по контрол на качеството в строителството.